(XHTT)

Mặc định trên iPhone có sáu chuông tin nhắn, nhưng chúng ta có thể tự tạo ra và thay thế những chuông mặc định kia. Bài viết hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tạo nên chuông tin nhắn “made in tự tui” và copy đến iPhone để sử dụng.


Phần 1: Hướng dẫn tạo nhạc chuông tin nhắn.
 

Bước 1: Download iTunes tại http://www.apple.com/itunes/download/, cài đặt và chạy chương trình.

Bước 2: Nhấp chuột vào thanh menu Edit, chọn Preferences

Chọn tiếp vào mục Import settings.

Tại Import Using chọn AIFF Encoder , nhấp OK.


Bước 3: Mở thư viện bài hát có trong iTunes mà bạn muốn trích xuất nó làm chuông tin nhắn. Bạn mở bài nhạc đó và và tự chọn ra đoạn nhạc yêu thích chỉ được phát trong vòng 5 giây. 

Bước 4: Nhấp chuột phải trên bài hát đó, rồi chọn Get Info.

Bước 5: Nhấp vào thẻ Options và chọn thời điểm bắt đầu và kết thúc.

 Bước 6: Nhấp chuột phải trên file bài hát chọn Create AIFF VersionBây giờ sẽ có một file mới xuất hiện trên iTunes, đây là file bạn trích xuất từ file gốc và được lấy để làm chuông tin nhắn. 


Bước 7: Chọn, kéo thả file này lên desktop. 

Bước 8: Bạn không nên để đuôi file hiển thị trên máy tính, sau đó đổi tên file lại là sms-received6.caf. Ta đã có file này là nhạc chuông tin nhắn, mời các bạn đón đọc phần 2 để xem các bước hướng dẫn chuyển file này vào iPhone và sử dụng. Phần 2: Đưa nhạc chuông đó vào iPhone và sử dụng


Bước1: Download iPhone Explorer cho hệ điều hành Windows/Mac tại http://www.macroplant.com/iphoneexplorer/ và cài đặt nó trên máy, ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng SSH into để chuyển dữ liệu từ máy tính sang iPhone.


Bước 2: Kết nối iPhone với máy tính qua cáp nối và chạy chương trình iPhone Explorer.

Bước 3: Tìm đến  Root Directory và mở thư mục UISound. 
Có sáu tập tin nằm trong thư mục iPhone SMS / Text message được sử dụng mặc định là chuông tin nhắn. 

Bước 4: Đầu tiên, bạn nên lưu trữ các chuông tin nhắn này lại bằng việc đổi tên theo kiểu như sau, ví dụ: sms-received6.caf thành sms-received6.caf.bak
Bước 5: Kéo thả file trên desktop vào thư mục theo đường dẫn như sau: /System/Library/Audio/UISounds

Bước 6: Đóng iPhone Explorer lại, tắt và khởi động lại iPhone.
Bước 7: Mở iPhone, chọn Settings > Sound.

Chọn tiếp New Text Message

Chọn nhạc chuông Electronic, đây là nhạc chuông mặc định thứ 6 và bạn sẽ ghi đè nhạc chuông tự chế của mình vào nhạc chuông này.

XUÂN CẢNH (Theo Trickyways)