(XHTT)
Dropbox là một trong những dịch vụ chia sẻ tập tin phổ biến nhất với một số tính năng độc đáo , phù hợp cho các ứng dụng ở hầu hết các nền tảng di động phổ biến.Dropbox cũng đã cập nhật ứng cho dụng Android với các tính năng mới cho phép tự động tải lên các bức ảnh từ máy ảnh đến Dropbox. Điều này có nghĩa là, hình ảnh máy ảnh của bạn luôn được sao lưu trực tiếp đến Dropbox tự động với tính năng này.Tính năng này cũng có thể được vô hiệu hóa nếu không cần thiết.

 

 
Ứng dụng - Dropbox mobile có thể tự động upload hình ảnh và video của bạn đến Dropbox ngay lập tức bằng cách sử dụng Wi-Fi.Tất cả chúng được tải lên ở kích thước gốc và chất lượng nhất, sau đó được lưu vào một thư mục riêng trong Dropbox được mang tên Camera Uploads. Tính năng này sẽ sớm ra mắt cho iOS.


Để giúp bạn lưu hình ảnh, Dropbox cho bạn 500 MB không gian upload tự động đầu tiên. Khi bạn có nhiều hình ảnh và video, bạn có thể sử dụng tính năng này để tự động tải lên lên đến 3 GB miễn phí.
 


Bạn có thể tải về ứng dụng Android tại đây .

 
 
Thành Tâm (Theo nirmaltv)