(XHTT)
Có những lúc công việc của chúng ta đòi hỏi cần có bản đồ hành chính Việt Nam hay các vùng trong nước để tra cứu thông tin nhưng lại không có sẵn bản đồ ngay lúc ấy, và việc tìm ngay được một bản đồ hoàn chỉnh đúng như nhu cầu lúc này cũng không phải là chuyện dễ dàng một chút nào.
 
 Giải pháp hayvà tốt nhất cho bạn lúc bấy giờ là hãy vào Net và truy cập ngay tới địa chỉ ttp://www.suutap.com/bando/
 
Trang web này cung cấp cho các bạn dạng bản đồ hành chính hoàn chỉnh nhất- toàn diện nhất của cả nước Việt Nam bao gồm:

Bản đồ hành chính tổng quát của cả nước trong vùng Đông Nam á.

Bản đồ thông tin địa lý hành chính của tất cả các tỉnh – thành phố trong cả nước được phân chia theo từng vùng rất dễ tham khảo. Từ Nam – Trung – Bắc khi cần biết chi tiết về một tỉnh hay một địa danh nổi tiếng nào bạn chỉ cần nhấp chuột vào liên kết tương ứng, thông tin về nơi đó lập tức sẽ được hiển thị.

Xem ảnh lớn
Trang web thật sự là một địa chỉ cần thiết cho những giáo viên, sinh viên hay các nhà nghiên cứu chuyên ngành địa lý dùng làm tư liệu tham khảo.
 
Trần Đại Minh Trí