(XHTT)

Trong truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam. Và địa chỉ www.phongtuc.ssc.vn chính là nơi cung cấp cho bạn những kiến thức quan trọng về truyến thống văn hoá Việt Nam, để bạn giữ gìn và phát huy những cái đẹp trong đấy.

Với những bài viết về các tập tục được chia theo các vấn đề xoay quanh cuộc sống thường ngày như: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, tang lễ, giỗ tết, tết lễ, chọn ngày giờ. Và những bài viết nhỏ liên quan đến từng chủ đề rất cụ thể, bạn sẽ có những một cái nhìn rất khái quát và hiểu được giá trị nhân văn của người Việt Nam đáng quí như thế nào.
 
Xem ảnh lớn
 
Minh Quang