[Infographic] Những điểm cần lưu ý trong Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi

12:26, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

(XHTT) - Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi. Luật gồm 6 Chương, 60 Điều đã sửa đổi căn bản những vấn đề hạn chế trong bộ luật cũ. Dưới đây là những điểm cần lưu ý nhất trong Bộ luật sửa đổi này.

Hoàng Vũ - Ngọc Hoa

.
.
.

.
.
.