(XHTT)

Bạn thường xuyên sử dụng một thư mục nào đó nhưng nó lại nằm sâu trong một số thư mục khác, nên mỗi khi cần truy cập bạn lại phải trải qua nhiều bước rườm rà và rất mất thời gian. Làm thế nào để giải quyết khó khăn này: tạo một Shortcut cho thư mục đó trên Destop?, ghe ra cũng có lý, nhưng quả thật không mấy khả quan khi số lượng Shortcut trên Desktop tăng lên quá nhiều. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn một phương pháp khác thú vị và chuyên nghiệp hơn, đó là tạo một ổ đĩa ảo ngay trong My Computer để liên kết đến thư mục của bạn.

Xem ảnh lớn

Cách thực hiện:

Bước 1:
Vào Start > Run, gõ cmd vào ô Open rồi nhấn Enter.

Bước 2:
Nhập vào dòng lệnh sau trên giao diện của cdm:
subst [ký hiệu ổ đĩa ảo]: [đường dẫn thư mục liên kết].
Bước 3
: Nhấn Enter.

Trong đó:

[ký hiệu ổ đĩa ảo]: Là ký hiệu của ổ đĩa do bạn tự đặt nhưng không được trùng với các ký tự ổ đĩa đã có trong máy.
[đường dẫn thư mục liên kết]: Là đường dẫn đến thư mục gốc trên máy, thư mục này sẽ được “ánh xạ” vào [ký hiệu ổ đĩa ảo].

Ví dụ:

Bạn có một thư mục tên là Sounds & Cursors nằm trong d:\Software\Sounds & Cursors và bạn muốn tạo một ổ đĩa ảo có tên là w: để liên kết nhanh đến thư mục Sounds & Cursors thì câu lệnh sẽ như sau: subst w: d:\Software\”Sounds & Cursors”

Lưu ý:

Các kí tự trong [đường dẫn thư mục liên kết] phải được đặt liền nhau không được có khoảng trắng, nếu tên thư mục có khoảng trắng thì bạn phải đặt chúng trong dấu nháy kép " ".
Khi không muốn dùng ổ đĩa ảo này nữa thì bạn có thể xóa (tắt) ổ đĩa ảo này bằng câu lệnh subst w: /d (w: là tên ổ đĩa ảo do bạn đặt khi tạo, còn d: là ổ đĩa cứng chứa thư mục gốc) > nhấn Enter.
Chúc bạn thành công với những ổ đĩa ảo đầy thú vị của mình!

L.Thành & M.Thu