(XHTT)
Em đang sử dụng dich vụ Internet MegaVNN mà modem của em chỉ có 1 cổng ra, dì em mới cho em modem Zyxel P-600 series có 4 cổng ra của FPT, giờ em muốn sử dụng modem này để có thể truyền qua máy khác trong nhà, vậy em phải làm gi?

Trả lời: Có hai trường hợp:
 
1. Khách hàng có thể dùng cả hai modem, lấy modem Zyxel làm bộ chia ra các máy. Cách cắm như sau: Đường mạng ra của modem 1 cổng cắm vào cổng mạng số 1 của modem Zyxel. Còn 3 cổng còn lại của modem Zyxel Khách hàng có thể sử dụng cho 3 máy.
 
2. Khách hàng chỉ sử dụng 1 modem Zyxel, trường hợp này Khách hàng phải cấu hình lại modem Zyxel. Để cài đặt thông số cho modem Zyxel trước tiên Khách hàng phải Reset cứng lại modem và Khách hàng phải có tên tài khoản và mật khẩu truy nhập mà bưu điện bàn giao cho Quý khách.
 

Để cài đặt thông số cho modem Zyxel Khách hàng có thể làm theo hướng dẫn theo địa chỉ sau:

 

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng gọi tới số 18001260, chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp.