(XHTT)
Xem ảnh lớn


Truy cập vào website http://www.photofunia.com, có tất cả 73 khung hình trong phần Select an effect, bạn hãy nhấp chuột vào một mẫu hình ấn tượng nhất rồi chèn ảnh của bạn vào. Các mẫu có biểu tượng mặt cười ở góc dưới là những mẫu áp dụng công nghệ loại bỏ khuôn mặt, giúp cho bức ảnh trông tự nhiên hơn.


Xem ảnh lớn

Tại khung Select your photo, nhấn Browse… để tìm ảnh upload (hỗ trợ các định dạng PNG, JPG, GIF với dung lượng không quá 2 MB). Đánh dấu kiểm vào mục My photo should not be available to the public nếu không muốn mọi người thấy ảnh của bạn.

Xem ảnh lớn

Chờ trong giây lát, trang web sẽ cho bạn xem kết quả sau khi ghép. Nếu muốn lưu lại với kích thước 100*100 px để làm avatar, bạn nhấn vào mục Save as avatar, hoặc nhấn mục Save to disk để lưu lại với kích thước lớn hơn.
 
 Ngoài ra, hình ảnh của bạn cũng sẽ được lưu trữ trên host Centrine.net, để lấy link của ảnh, nhấn vào mục Publish, 2 dòng Hotlink for WebsitesHotlink for forums cung cấp sẵn cho bạn 2 đoạn mã chèn trực tiếp vào website và forum. Còn Direct link to image chính là đường dẫn trực tiếp đến bức ảnh.

Trần Lại Phương Trúc