(XHTT)
Mỗi trình duyệt web có một cách tích hợp để xem các plug-in trình duyệt đã cài đặt, chọn những plug-in nào được kích hoạt, mặc dù tính năng này bị giấu trong nhiều trình duyệt. Để loại bỏ hoàn toàn một plug-in, bạn sẽ phải gỡ cài đặt (uninstall) nó từ Control Panel của Windows.

Google Chrome

Google Chrome có một số trang chrome:// ẩn bạn có thể truy cập. Để xem các plug-in đã được cài đặt trong Chrome, gõ chrome://plugins vào thanh địa chỉ của Chrome > nhấn Enter.

Trang này hiển thị tất cả plug-in trình duyệt đã cài đặt được kích hoạt trong Google Chrome. Để vô hiệu hóa một plug-in > hãy nhấp vào liên kết Disable (Vô hiệu hóa) dưới mỗi plug-in. Bạn cũng có thể bấm vào tùy chọn Details (Chi tiết) để xem thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như vị trí của plug-in trên hệ thống tập tin của máy tính.

Theo mặc định, nhiều plug-in chỉ có thể chạy với sự cho phép của bạn. Điều này giúp ngăn các website không bị khai thác do plug-in “dính” lỗi (như lỗ hổng trong plug-in Java). Hộp kiểm Always allowed (Luôn luôn cho phép) cho phép bạn bỏ qua sự bảo vệ này đối với từng plug-in, nhưng nó không được chọn theo mặc định.


Mozilla Firefox

Firefox làm cho danh sách các plug-in đã cài đặt dễ dàng truy cập hơn. Để xem danh sách các plug-in đã cài đặt, mở menu Firefox > nhấp vào Add-ons (Tiện ích) > chọn Plugins (Phần bổ trợ).

Bạn có thể vô hiệu hóa từng plug-in bằng cách nhấn vào nút Disable (Vô hiệu hóa). Để xem thêm thông tin về một plug-in, chẳng hạn như tên tập tin, nhấp vào nút Options (phiên bản tiếng Việt chưa có nút này).


Nếu bạn muốn xem danh sách nhiều thông tin kỹ thuật hơn, hãy mở trang plug-in cũ (bị ẩn) của Firefox bằng cách gõ about:plugins vào thanh địa chỉ của Firefox > nhấn Enter.

Internet Explorer

Internet Explorer liệt kê các plug-in trình duyệt cùng với những add-on trình duyệt khác bạn đã cài đặt. Để xem chúng, nhấp vào menu bánh răng ở góc trên bên phải của cửa sổ Internet Explorer > chọn Manage add-ons.


Các plug-in trình duyệt được hiển thị trong mục Toolbars and Extensions, cùng với bất kỳ thanh công cụ trình duyệt, loại add-on ActiveX nào khác bạn đã cài đặt. Lưu ý rằng, nhiều plug-in bị ẩn theo mặc định - nhấp vào hộp Show ở góc dưới bên trái của màn hình > chọn All add-ons để xem tất cả.

Bạn có thể vô hiệu hóa các add-on bằng cách chọn chúng trong danh sách > sử dụng nút Disable ở góc dưới bên phải màn hình.


Opera

Opera cho phép bạn xem các plug-in đã cài đặt nó trên một trong những trang opera: ẩn của nó. Chỉ cần gõ opera:plugins vào thanh địa chỉ > nhấn Enter để xem danh sách các plug-in đã cài đặt.

Bạn có thể vô hiệu hóa các plug-in từ đây bằng cách sử dụng nút Disable (giống như trong các trình duyệt khác). Bạn cũng có thể vô hiệu hóa tất cả hỗ trợ plug-in bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Enable plug-ins hoặc sử dụng liên kết Refresh plug-ins để Opera thông báo những plug-in mới bạn vừa cài đặt. (Điều này thường đòi hỏi khởi động lại trình duyệt).


Safari

Để xem các plug-in đã cài đặt trong Safari, nhấp vào menu Help > chọn Installed Plug-ins.

Gỡ cài đặt một plug-in

Các trình duyệt web không có một cách tích hợp nào để gỡ cài đặt plug-in khỏi hệ thống của bạn. Không giống như phần mở rộng (extension) hay add-on, plug-in được cài đặt toàn hệ thống.

Để gỡ cài đặt một plug-in, bạn sẽ phải mở màn hình Uninstall or change a program trong Control Panel của Windows > xác định vị trí plug-in > gỡ cài đặt nó như bạn làm với bất kỳ chương trình đã cài đặt nào khác.


Bạch Nam Anh