(XHTT)
Cả gia đình tôi đều đang sử dụng mạng di động MobiFone. Tôi muốn chuyển vào tài khoản thuê bao cho con trai đang học ở Hà Nội với số tiền 700.000 đồng. Mong Tòa soạn hướng dẫn giúp.
 
Trả lời:
 
            Để chuyển tiền cho con trai, bạn sử dụng dịch vụ M2U của MobiFone, cho phép thuê bao trả trước (thuê bao A) chuyển tiền trong tài khoản chính của mình sang tài khoản chính của một thuê bao trả trước cùng mạng (thuê bao B).
 
            Để thực hiện các giao dịch, khách hàng phải đăng ký mật khẩu, cụ thể,trên máy điện thoại di động, bấm:
 
*117*MẬT_KHẨU*MẬT_KHẨU#. Để chuyển tiền sang một số điện thoại khác, trên máy di động bấm: *119*SĐT_NHẬN*SỐ_TIỀN*MẬT_KHẨU# rồi OK/YES. Phí chuyển tiền là 2.000 đồng/ 1 lần chuyển, không phụ thuộc vào số tiển được chuyển.
 
Tuy nhiên, với số tiền 700.000 đồng bạn muốn chuyển cho con trai, cần lưu ý quy định mới của MobiFone: Từ ngày 19/10/2009, MobiFone bổ sung điều kiện giới hạn số tiền chuyển trong ngày cho các thuê bao sử dụng dịch vụ M2U như sau:
 
-    Tổng số tiền 1 thuê bao thực hiện chuyển tiền qua dịch vụ M2U trong 1 ngày (từ 0:00 đến 23:59:59 cùng ngày) chỉ được nhỏ hơn hoặc bằng 500.000 đồng.
 
-   Trường hợp thuê bao có số tiền chuyển trong ngày lớn hơn 500.000 đồng sẽ bị khóa sử dụng dịch vụ M2U trong vòng 180 ngày. Sau 180 ngày kể từ ngày khóa dịch vụ, số thuê bao đó sẽ được tiếp tục mở sử dụng dịch vụ M2U.
 

       Như vậy, để chuyển thành công số tiền trên, bạn nên chuyển làm hai lần trong 2 ngày.