(XHTT)

Hỏi: Là một thuê bao trả sau của VinaPhone, tôi có thói quen đọc/gửi mail hàng ngày.Tôi cũng là người thường xuyên phải đi công tác xa. Mong Tòa soạn hướng dẫn cho cách đọc và gửi e-mail ngay trên Điện thoại di động? Hiện, tôi đang sử dụng máy Nokia 7650.


Trả lời: Có 1 cách thức rất hữu hiệu để đọc và gửi e-mail trên điện thoại di động, là thông qua truy cập GPRS bằng cách khai báo mail box trong chức năng Message của một số loại máy điện thoại như Nokia, SonyEricsson, Siemens,…

Bạn đang sử dụng Nokia 7650, giả dụ bạn có một địa chỉ email của VDC là xxx@hn.vnn.vn thì thực hiện các bước cài đặt cụ thể như sau: Vào Message /Settings /Email. Tiếp tục, bạn vào Mailboxes / Options /New mailbox.
 
Khai báo như sau:
 

- Mailbox name= VDC

- Access point in use = GPRS VinaPhone. Đây chính là profile mà bạn đã đã khai báo để duyệt WAP qua GPRS. Gọi 18001091 nếu bạn muốn lấy cấu hình tự động về máy.

- My mail address = xxx@hn.vnn.vn

- Outgoing mail server = Outgoing server mail

- Send message = Immediatelly nếu bạn muốn gửi ngay email sau khi soạn xong, = During next conn. nếu bạn muốn gửi email khi connect vào mạng (GPRS) lần sau

- Send copy to self = Yes nếu bạn muốn gửi một copy tới mailbox của chính mình, = No  nếu bạn không muốn gửi một copy tới mailbox của mình

- Include signature =  Yes nếu bạn muốn gửi kèm “chữ ký” (ví dụ họ tên đầy đủ của bạn) ở cuối thư, bạn sẽ được soạn ngay “chữ ký” nếu chọn Yes. = No nếu bạn không muốn có “chữ ký” ở cuối thư

- Username = username truy cập mail

- Password = nhập password của bạn. Chú ý nhập thật chính xác.

- Incomming mail server = incomming server mail

- Mailbox type = POP3

- Security = OFF

- APOP secure login = OFF

Quay ra Message  Settings  >> Email >> Mailbox in use = VDC

Quay ra Message >> Click vào folder “VDC

Options >> Connect để load về header của các email trong mailbox

Options >> Retrieve email để lấy về nội dung của các email muốn xem, chọn New nếu chỉ download các mail mới, chọn All nếu muốn tải về nội dung của tất cả các mail.
 

          Dựa vào các thông số ở trên bạn có thể thiết lập trên những máy di động loại khác. Như vậy là, bạn đã có thể đọc/ gửi mail ngay trên điện thoại di động ở bất cứ đâu có sóng điện thoại của VinaPhone. Chúc bạn thành công.