(XHTT)
XHTTOnline: Tôi vừa mua Laptop từ nước ngoài gừi về nhưng tôi gặp khó khăn là trên máy chỉ duy nhất có một phân vùng là ổ C trong khi thói quen thường dùng của tôi là không muốn lưu trữ tài liệu trên ổ đĩa chứa hệ điều hành, nên tôi rất muốn phân vùng thêm ổ đĩa (D). Vậy tôi phải sử dụng tiện ích nào để phân vùng lại ổ đĩa mà muốn chắc chắn sẽ không mất dữ liệu cũng như không gây ảnh hưởng đến hệ điều hành windows Vista bản quyền được cài đặt sẵn trên máy tính? zorokoo@yahoo.com Trả lời: Đúng như bạn nói, hầu như các Laptop được mua từ nước ngoài đều chỉ được phân vùng một partition (C) và như trường hợp của bạn đang sử dụng Windows Vista thì bạn có thể tận dụng ngay tiện ích có sẵn trong Windows mà không cần đến các ứng dụng cũa hãng thứ 3 nào khác. Để phân vùng thêm ổ đĩa (D) từ dung lượng ổ đĩa (C) bạn thực hiện bằng cách: nhấp chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn Manage. Hộp thoại Computer Management xuất hiện, nhấp chuột vào Disk Management ở mục Storage, lúc này sẽ xuất hiện 2 phân vùng: một là partition (C) và một là ổ partition dùng để recovery (thông thường là 8GB). Bạn nhấp chuột phải partition (C) chọn Shrink Volume… Windows sẽ tự động phân tích không gian còn trống không chứa dữ liệu trên ổ cứng… từ đó đưa ra thông số Size of available shrink space in MB mà bạn có thể tách dung lượng bao nhiêu từ ổ C cấu tạo nên phân vùng mới ổ đĩa (D) theo nhu cầu mà vẫn bảo toàn dữ liệu không bị mất mác. Nhập kích thước dung lượng mà bạn muốn phân vùng cho ổ đĩa (D) vào ô Enter the size amount of space to shrink in MB, nhấp Shrink và thực hiện theo hướng dẫn.
 
Với cách làm này, bạn hoàn toàn có thể chủ động bảo toàn dữ liệu trên máy cũng như Windows bản quyền.