(XHTT)
Facebook có chức năng tìm kiếm bạn bè giúp người sử dụng có thể tìm bạn bè thông qua việc nhập tên hoặc email ... Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể 'ẩn mình' trong chức năng tìm kiếm này, khi không muốn ai đó tìm thấy bạn.

Muốn ẩn không cho ai đó tìm thấy mình, đầu tiên bạn vào Settings (góc phải trang Facebook của bạn ) chọn Privacy Settings.
Sau khi trang Privacy hiện ra, bạn có hai lựa chọn. 1 : bạn chỉ định tên / email của người mà bạn không muốn tìm thấy account của mình. 2 : sẽ không có ai có thể tìm thấy account của bạn thông qua chức năng tìm kiếm

Lựa chọn 1: từ trang Privacy Settings, chọn Block list
Sau khi trang Block List hiện ra, nhập tên hoặc email của người bạn muốn chặn và nhấn nút block. Từ nay, người đã chỉnh định không thể tìm thấy được tài khoản của bạn thông qua chức năng tìm kiếm bạn bè nữa.

Lựa chọn 2: cũng từ trang Privacy Settings, chọn Search
Tại trang Search, bỏ chọn ở ô Allow Indexing. Với thao tác nay, tên bạn sẽ không bao giờ được Facebook hiện thị trong kết quả tìm kiếm của bất kỳ ai nữa.

P.N.C