(XHTT)

Tải bản đầy đủ của 3 phần mềm đề cập trong bài viết với dung lượng 9.56MB tại địa chỉ http://www.mediafire.com/?dozwmimxxh3

1. Program Protector 3.1 (PP 3.1):

    · Đây là một công cụ cho phép bạn giới hạn quyền sử dụng một chương trình bất kỳ (dạng EXE) trên PC của người khác một cách rất dễ dàng và nhanh chóng.

    · Sau khi cài đặt chương trình bạn vào menu Tools > Administrative Password để thiết lập mật khẩu quản trị (biết mật khẩu này mới có thể kích hoạt và tháo bỏ chương trình).

    · Để khóa chương trình bạn nhấp nút Protect Program, nhấp nút Browse đưa vào tập tin chương trình chính (dạng EXE), đặt Password riêng để khóa chương trình, xem hình 1.

Xem ảnh lớn
Hình 1

    · Trên giao diện chính của Program Protector 3.1 tên của chương trình bị khóa sẽ được cập nhật vào danh sách, lúc này để có thể sử dụng được chương trình yêu cầu người dùng phải có được Password mà người quản trị thiết lập cung cấp, xem hình 2.

Xem ảnh lớn
Hình 2

    ·  Để bỏ khóa bạn nhấp chọn tên chương trình trên giao diện tương tác chính của chương trình, nhấp Unprotect Program nhập vào Password tương ứng thiết lập lúc khóa. Ngoài ra PP 3.1 còn ghi nhận lịch sử truy cập các chương trình bị khóa rất tiện lợi cho người quản trị theo dõi bằng cách vào menu Tools > Protected Program usage log.

    · Đánh giá: Program Protector 3.1 cung cấp cho người sử dụng một cách đơn giản nhất để khóa nhanh một ứng dụng cụ thể (dạng EXE), tuy nhiên chương trình chưa bảo mật được dữ liệu trên File/Folder và độ bảo mật chỉ ở mức độ trung bình vì người dùng mặc dù không sử dụng được chương trình đã bị khóa nhưng vẫn có thể Uninstall ra khỏi hệ thống.

2. Folder Lock 6.1.7 (FL6.1.7):

    · Chương trình cung cấp các chức năng bảo mật – an toàn dữ liệu một cách hoàn thiện. Với người ít có kiến thức có thể sử dụng chức năng khóa nhanh dữ liệu một cách đơn giản, với người dùng cao cấp có thể sử dụng các chức năng mã hóa dữ liệu với thuật toán thông minh.

    · Sau khi cài đặt bạn cũng thiết lập Password cho người quản trị (Password này cũng dùng để kích hoạt và tháo gỡ chương trình).

    · FL6.1.7 hổ trợ chế độ bảo mật đa người dùng cùng một lúc, mỗi người dùng sử dụng sẽ được cung cấp một key bảo mật khác nhau (dạng FLK) lưu trên My Document. Để thiết lập chế độ bảo mật đa người dùng bạn chọn Create new Locker trên màn hình chào mình Welcom Screen của FL6.1.7, xem hình 3.

Xem ảnh lớn
Hình 3

    ·  Đăng nhập vào chương trình bằng mật khẩu quản trị, chọn thẻ Lock để tiến hành khóa dữ liệu bảo mật. Nhấp nút Add Files & Folders bên trái để đưa vào tập tin hay thư mục dữ liệu cần khóa (danh sách dữ liệu bảo mật sẽ được cập nhật vào danh sách Item name bên phải), nhấp nút Close to Protect để khóa dữ liệu, xem hình 4.

Xem ảnh lớn
Hình 4

    · Tập tin hay thư mục dữ liệu bị khóa bởi FL6.1.7 sẽ ẩn đi và không thể truy cập được bằng bất cứ chương trình nào, ngay cả trong chế độ Safe Mode của Windows. Ngoài ra chế độ khóa dữ liệu trên các thiết bị di động  Portability cũng là một chức năng hữu ích đối với người dùng cao cấp.

    · Với chức năng mã hóa dữ liệu trên thẻ Encrypt các bước thao tác cũng tiến hành tương tự trên thẻ Lock.

    · Đánh giá: FL6.1.7 là một chương trình bảo mật dữ liệu toàn diện nhất ứng với mọi nhu cầu người dùng từ cơ bản đến cao cấp, tuy nhiên với giao diện khá chuyên nghiệp và mang tính rắc rối đôi khi lại gây khó khăn cho những người mới sử dụng máy tính.

3. Hide Folder 2009 (HF2009):

    · Sau khi cài đặt bạn cũng tiến hành quá trình cấp password quản trị cho Admin (đây cũng là điều kiện để kích hoạt cũng như gỡ bỏ chương trình, vào Tools > chane password để thay đổi Pass admin nếu cần).

    · Trên giao diện tương tác HF2009 nhấp nút Add đưa vào thư mục dữ liệu cần khóa, chọn một quyền giới hạn bảo mật trong 4 phân quyền mà chương trình hổ trợ  ở khung Protection Method: Hide (ẩn), Lock (khóa), Hide & Lock (ẩn và khóa), ReadOnly (chỉ đọc), xem hình 5.

Xem ảnh lớn
Hình 5

    · Danh sách các thư mục dữ liệu bị khóa sẽ được cập nhật trên giao diện chính của chương trình, muốn tháo khóa bạn sử dụng nút công cụ Remove, nhấp nút Enable để chương trình bắt đầu thực thi chức năng, xem hình 6.

Xem ảnh lớn
Hình 6

    · Đối với các dữ liệu bị khóa (dù cho với bất cứ phân quyền nào của HF2009) người dùng cũng sẽ không thể delete được thư mục dữ liệu.

    · Đánh giá: Với cơ cấu đơn giản của giao diện tương tác, cách dùng dễ dàng, đồng thời cung cấp nhiều chế độ bảo mật dữ liệu đa dạng – phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau, đây thật sự là một chương trình bảo mật đáng để lựa chọn cho người dùng ít có kiến thức về tin học.

 Trần Đại Minh Trí (Tiền Giang)